Este admisibilă strămutarea dosarului aflat în procedura de cameră preliminară?

Problema de drept enunțată în titlu ar trebuie să fie simplă. Dificultatea ei artificială, dată de superficialitatea cu care redactorii Codului de procedură penală au reglementat-o, a fost însă deja remarcată,   iar în practică a dus la soluții contradictorii ale instanțelor de judecată. O excepție de neconstituționalitate a fost respinsă și de asemenea a fost respinsă de ICCJ ca inadmisibilă sesizarea în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept. Cu toate acestea, încă există instanțe care resping ca inadmisibile cererile de strămutare formulate în camera preliminară.

Recent, am obținut o reconfirmare a jurisprudenței Curții de Apel Galați, singura care în opinia mea dă cu adevărat eficiență  garanțiilor procesuale ale părților, inclusiv în procedura de cameră preliminară. Argumentele apărării, limitate aici la contextul în care cererea urma să fie judecată de Curtea de apel Galați și care mi-a oferit oportunitatea de a exploata la maximum revoluția documentării juridice adusă de RoLII, au fost următoarele.

Potrivit art. 72 alin. 1 teza a II-a Cod procedură penală, „În cursul procedurii de cameră preliminară nu se poate face cerere de strămutare.”

Însă, potrivit art. 75 alin. 2 Cod procedură penală “Prevederile art. 71-74 se aplică în mod corespunzător şi în procedura de cameră preliminară.” (Temeiul strămutării, Cererea de strămutare și efectele acesteia, Procedura de soluționare a cererii de strămutare și Soluționarea cererii).

De asemenea, prin prevederile art. 75 alin 3 Cod procedură penală se stabilește explicit că “În cazul în care se dispune strămutarea în cursul procedurii de cameră preliminară, judecarea cauzei se efectuează de instanţa la care s-a strămutat cauza”.

Deși textele de lege par a fi contradictorii, opinăm că strămutarea este pe deplin posibilă în procedura de cameră preliminară, art. 72 alin 1 teza II-a Cod procedură penală interzicând doar posibilitatea de a cere în timpul acestei proceduri strămutarea chiar a cauzei care se va afla în viitor în faza de judecată propriu-zisă, însă permițând expres cererea de strămutare a procedurii de cameră preliminară însăși.

Potrivit art. 3 Cod procedură penală în procesul penal funcțiile judiciare se exercită separat. Funcția de verificare a legalității trimiterii ori netrimiterii în judecată este distinctă de funcția de judecată.

Prin dispozițiile art. 71-74 Cod procedura penală strămutarea este prevăzută ca o cauză de prorogare judiciară a competenței dosarelor aflate în judecată, respectiv în exercitarea funcției de judecată. Având în vedere soluțiile ce pot fi date potrivit art. 346 Cod procedură penală în camera preliminară, legiuitorul a prevăzut în art. 72 alin. 1 teza a II-a Cod procedură penală că în cadrul camerei preliminare nu poate fi solicitată strămutarea judecății propriu-zise a cauzei, petentul neavând de unde să știe dacă judecătorul de cameră preliminară va dispune începerea judecății, sau dimpotrivă va restitui cauza la parchet. În această situaţie inadmisibilitatea strămutării apare ca o formă a prematurităţii.

Prin dispozițiile exprese ale art. 75 alin. 2 Cod procedură penală strămutarea s-a extins și asupra camerei preliminare, cu singura condiție ca cererea să aibă ca obiect procedura de cameră preliminară propriu-zisă, iar nu “cauza aflată în judecată”. Desigur, ulterior eventualei admiteri a strămutării dosarului aflat în camera preliminară, judecarea cauzei urmează să se efectueze de instanța la care s-a strămutat cauza, conform art. 75 alin 3 Cod procedură penală.

Deşi reglementarea pozitivă este deficitară, această interpretare este singură care respectă principiul fundamental că textele de lege trebuie interpretate astfel încât să producă efecte (actus interpretandus este potius ut valeat quam ut pereat).

În favoarea admisibilității strămutării procedurii de cameră preliminară aducem și jurisprudența constantă în materie a Curții de Apel Galați.

 Astfel, în mod constant Curtea de Apel Galați, față de conținutul contradictoriu al prevederilor art. 72 alin 1 și art. 75 alin. 2 Cod procedură penală, apreciază în practica sa că “se impune a se da eficiență acelei prevederi care asigură în mai mare măsură realizarea drepturilor părților și exclude riscul prejudicierii vreunei persoane, în situația de față urmând a fi aplicate dispoziţiile art. 71- 74 Cod procedură penală, cererea petentului urmând a fi analizată pe fond.” (de exemplu, CA Galați, sentința penală nr. 28/F din 13.02.2015, sentinţa penală nr. 174/F din 2.10.2015, sentința penală nr. 72/F din 21.03.2014, accesibile pe www.rolii.ro).

Cel puțin într-o situație excepția de inadmisibilitate a strămutării cauzei aflate în camera preliminară a fost respinsă expres ca neîntemeiată de magistrații Curții de Apel Galați (CA Galați, sentința penală nr. 54/F din 6.04.2015, accesibilă pe www.rolii.ro).

By Casa Neacsu

This post was written by .

Published .

Posted in: Media

Tagged:

Leave a Reply