Informare de presă – acțiune judiciară în vederea sesizării Curții Constituționale cu neconstituționalitatea Legii nr. 115/2015 privind alegerile locale

Casa de avocatura Neacșu informează că astăzi 23 mai 2016 a înregistrat la Tribunalul Vrancea, Secția a II-a civilă și de contencios administrativ o acțiune în anulare formulată de candidatul la Primăria Focșani al PARTIDUL VERDE – FILIALA VRANCEA, d-ul CĂTĂLIN-DAN BUTNARU.

Acțiunea în justiție are ca obiect anularea unei Hotărârii emisă de Biroul Electoral Județean de Circumscripție nr. 41 Vrancea, precum și suspendarea tuturor operațiunilor administrative electorale programate potrivit Hotărârii de Guvern nr. 52 din 10.02.2016, privind calendarul electoral pentru alegerea administrației publice locale.

Acțiunea în justiție este singura modalitate legală prin care poate fi adusă în discuție neconstituționalitatea unor prevederi din Legea nr. 215/2015 privind alegerea administrației publice locale.

În acest sens, am identificat în lege dispoziții vădit neconstituționale și discriminatorii cu privire la partidele neparlamentare.

Potrivit art. 41 alin. 4 din Legea nr. 215/20015 hotărârile pronunțate de birourile electorale de circumscripție județeană în cadrul soluționării contestațiilor prevăzute în acest articol sunt definitive, ele neputând fi atacate la instanțele judecătorești. Interdicția accesului la instanța de judecată pentru procedura administrativ jurisdicțională prevăzută pentru organizarea alegerilor încalcă în mod flagrant prevederile art. 21 din Constituție, potrivit cu care accesul la justiție nu poate fi îngrădit. Este pentru prima oară după 1990 când legislația electorală prevede că împotriva unor categorii de contestații soluționate de birourile electorale nu se poate face plângere în justiție, ceea ce contravine flagrant Constituției și jurisprudenței Curții Constituționale.

În Romania accesul liber la justiție este garantat în toate cazurile, iar actele administrativ jurisdicționale pronunțate de diferite structuri administrative, cum sunt birourile electorale, pot fi întotdeauna atacate la instanța judecătorească. Biroul electoral nu este o instanță de judecată, chiar daca din acesta fac parte, în minoritate, și judecători. Ele sunt structuri administrative, cu existenta limitată pe durata alegerilor, iar membrii acestuia exercită o funcție de autoritate publica. Prin componența și modul de constituire al birourilor electorale aceste structuri nu îndeplinesc cerințele de independență și imparțialitate ale unui tribunal, deciziile luate fiind rezultatul unui compromis politic al membrilor reprezentanți ai partidelor politice participante în alegeri.

În consecință, am solicitat sesizarea Curții Constituționale cu neconstituționalitatea art. 41 alin. 4 din Legea nr. 115/2015, referitor la blocarea accesului la justiție în cazul contestațiilor soluționate de birourile electorale de circumscripție județeana.

Prin aceeași acțiune am solicitat de asemenea sesizarea Curții Constituționale cu soluționarea excepției de neconstituționalitate a mai multor prevederi din Legea 115/2015 care instituie un tratament discriminatoriu în procedura organizării alegerilor pentru partidele neparlamentare și candidații independenți. Discriminarea vădită a candidaților care nu aparțin unui partid politic neparlamentar încalcă drepturile constituționale de a alege, de a fi ales, egalitatea în fața legii și principiul înscris în Codul bunelor practici în materie electorală al Comisiei Europene, Comisia de la Veneția, potrivit cu care “egalitatea șanselor trebuie să fie asigurată în mod echitabil între partide și candidați. Acest lucru impune o atitudine neutră din partea autorităților publice.”

 Reamintim că sesizarea Curții Constituționale nu poate fi dispusă decât de instanța de judecată.

 

23 mai 2016, Focșani

 

Av. Adrian Toni Neacșu

Comunicatul poate fi descărcat de aici.

By Casa Neacsu

This post was written by .

Published .

Posted in: Media

Leave a Reply